NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

Jeigu norite įsigyti mūsų gaminamus biologinius nuotekų valymo įrenginius, kitą produkciją ar yra reikalinga išsamesnė specialisto konsultacija – maloniai prašome su mumis susisiekti.

UAB „ŠVAISTĖ“ BIOLOGINIAI NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

Įrenginius gaminame iš lakštinio polipropileno, tai korozijai, rūgštims ir šarmams atspari medžiaga, gerai atlaikanti aplinkos poveikį. Gamyboje naudojame tik modernią įrangą ir kokybiškas medžiagas. Įrenginio konstrukcijoje naudojami standumo žiedai užtikrina įrenginio tvirtumą ir apsaugo įrenginį nuo grėsmės deformuotis gruntuose.

Nuotekų valymo įrenginys BV-GP-08S
KODĖL RINKTIS MŪSŲ ĮRENGINIUS?

Pagrindinis mūsų įrenginių privalumas yra standumo briaunos. Būtent dėl jų įrenginys pasižymi viena tvirčiausių konstrukcijų rinkoje.

 • Montavimo metu įrenginio nereikia užpildyti vandeniu
 • Įrenginį montuojant nereikia naudoti betoninio pagrindo
 • Įrenginys patikrintas giluminiais bandymais ir gali būti užkasamas giliai
 • Įrenginio įtekėjimo vamzdis gali būti 100-130 cm gylyje, ar dar giliau
 • Įrenginys gali būti pilnai išsiurbiamas
 • Atlikti kasmetinę profilaktiką galima savarankiškai
 • Įrenginį paleisti ir suderinti galima savarankiškai
ĮRENGINIŲ KOMPLEKTACIJA IR GARANTIJOS

Visi mūsų nuotekų valymo įrenginiai yra įsigijami kaip komplektai į kuriuos įeina:

 • Nuotekų valymo įrenginys
 • Įrenginio dokumentai (techninis pasas, atitikties deklaracija, aprašymas)
 • Oro kompresorius
 • Oro kompresoriaus dėžutė su dangčiu
 • 3 m oro vamzdžio (kompresoriaus sujungimui su įrenginiu)

Įrenginių konstrukcijai suteikiame 10 metų garantiją.

Elektrinei įrenginio daliai (oro kompresoriui) suteikiame 2 metų garantiją.

Nuotekų valymo įrenginys BV-GP-08 (montuojamas G/B žieduose po važiuojamąja dalimi).
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

Siūlome įvairių našumų įrenginius, kurie gali būti savistoviai arba montuojami į gelžbetoninius žiedus (skirti montuoti po važiuojamąja dalimi). Užtikriname, jog mūsų įrenginiai atitinka visus reikiamus ES standartus ir reikalavimus.

Gamintojas – UAB „Švaistė”, Adresas Metalo g. 13b, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 125228870, prisiimdamas atsakomybę deklaruoja, kad produktai:
Buitinio nuotekų biologinio valymo pratekamo tipo įrenginiai BV-GP-0,8S, BV-GP-1S, BV-GP-1.4S, BV-GP-1.8S, BV-GP-2.2S, BV-GP-3S ir BV-GP-0,8, BV-GP-1, BV-GP-1.4, BV-GP-1.8, BV-GP-2.2, BV-GP-3 tenkina Europos sąjungos Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir atitinka visas standarto EN 12566-3:2006+A1:2009 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinų nuotekų valyklos” ZA priedo nuostatas, jei yra sumontuoti ir eksploatuojami pagal UAB „Švaistė” gaminio pase pateiktus reikalavimus.
BIOLOGINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ VEIKIMO PRINCIPAS

Buitinių nuotekų valymas įrenginyje atliekamas keturiais etapais:

1. Nuotekos pirmiausiai patenka į priėmimo kamerą. Šioje dalyje vyksta atitekančių nuotekų maišymas su veikliuoju dumblu, grąžinamu iš antrinio nusėsdintuvo.

2. Iš priėmimo kameros nuotekos, sumaišytos su apytakiniu veikiuoju dumblu, patenka į aeracinę kamerą (aktyvacijos zoną). Aeracinėje kameroje mikroorganizmai skaido organinius teršalus. Pirmiausia vyksta buitinėse nuotekose esančių teršalų absorbcija veikliuoju dumblu ir lengvai besioksiduojančių medžiagų oksidacija. Po to vyksta sunkiai besioksiduojančių medžiagų oksidacija. Po šios stadijos vyksta amonio druskų nitrifikavimas, todėl išauga deguonies suvartojimo greitis. Deguonis, reikalingas mikroorganizmų gyvybinei veiklai palaikyti, gaunamas į aktyvacijos zoną tiekiant suslėgtą orą ir paskirstant jį smulkiadispersiniais difuzoriais.

3. Aeracinėje kameroje nuotekų-dumblo mišinys juda ratu, aplink antrinį sėsdintuvą, taip užtikrinamas ilgas nuotekų buvimo aktyvacijos zonoje laikas.

4. Iš aktyvacijos zonos nuotekos patenka į antrinį  sėsdintuvą , kuriame  veiklusis dumblas atskiriamas  nuo išvalyto vandens. Nusodintas veklusis dumblas erliftu grąžinamas į įtekėjimo  skyrių, o išvalytas vanduo išteka iš biologinio nuotekų valymo irenginio.

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ BV-GP PARAMETRAI
Našumas, m3/pNašumas, lit/valŽmonių skaičiusElektra, kw/parąDumblo siurbimas, kartai į metus
BV-GP-0.80.82001-51.201-3
BV-GP-1.01.02506-81.441-3
BV-GP-1.41.43308-111.921-3
BV-GP-1.81.842011-141.921-3
BV-GP-2.22.249014-182.401-3
BV-GP-3.03.060018-232.881-3
Nuotekų valymo įrenginių „Švaistė“ techniniai duomenys
Nuotekų valymo įrenginių „Švaistė“ techniniai matmenys
D1H1H2Dy
BV-GP-0.8143013501250110
BV-GP-1.0143017001600110
BV-GP-1.4170015001400110
BV-GP-1.8180017501650110
BV-GP-2.2190020502000110
BV-GP-3.0194023502300160
D1 – skersmuo; H1 – nuo dugno iki įtekėjimo vamzdžio; H2 – nuo dugno iki ištekėjimo vamzdžio, Dy – vamzdžio skersmuo;(Matmenys pateikti milimetrais)