Pause Play
Savistoviai įrenginiai BV-GP-0,8S, BV-GP-1S, BV-GP-1.4S, BV-GP-1.8S, BV-GP-2.2S, BV-GP-3S, BV-GP-4S, BV-GP-5S, BV-GP-6S, BV-GP-7S, tenkina Europos sąjungos Direktyvos reikalavimus ir atitinka standarto nuostatas.
Įrenginiai montuojami G/B rentiniuose BV-GP-0,8, BV-GP-1, BV-GP-1.4, BV-GP-1.8, BV-GP-2.2, BV-GP-3, BV-GP-4, BV-GP-5, BV-GP-6, BV-GP-7, tenkina Europos sąjungos Direktyvos reikalavimus ir atitinka standarto nuostatas.
Siūlome: buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginius, riebalų atskirtuvus, naftos produktų atskirtuvus, talpyklas ir kt. gaminius iš lakštinio polipropileno, montavimo ir aptarnavimo paslaugas.
Apie UAB Švaistė

UAB "Švaistė" įkurta 2000 metais, balandžio mėnesį.
Įmonės veikla, tai: nuotekų valymo įrenginių gamyba, pardavimas, montavimas ir aptarnavimas.
Siekiant užtikrinti produkcijos kokybę įmonė daug investuoja į savo gaminių kokybės gerinimą. Nuolat yra atliekami įvairūs tyrimai, bandymai ir testai.

Gamintojas – UAB "Švaistė", Adresas Metalo g. 13b, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 125228870, prisiimdamas atsakomybę deklaruoja, kad produktai:
Buitinio nuotekų biologinio valymo pratekamo tipo įrenginiai BV-GP-0,8S, BV-GP-1S, BV-GP-1.4S, BV-GP-1.8S, BV-GP-2.2S, BV-GP-3S, BV-GP-4S, BV-GP-5S, BV-GP-6S, BV-GP-7S, tenkina Europos sąjungos Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir atitinka visas standarto EN 12566-3:2006+A1:2009 "Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinų nuotekų valyklos" ZA priedo nuostatas, jei yra sumontuoti ir eksploatuojami pagal UAB "Švaistė" gaminio pase pateiktus reikalavimus.

Buitinio nuotekų biologinio valymo pratekamo tipo įrenginiai BV-GP-0,8, BV-GP-1, BV-GP-1.4, BV-GP-1.8, BV-GP-2.2, BV-GP-3, BV-GP-4, BV-GP-5, BV-GP-6, BV-GP-7, tenkina Europos sąjungos Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir atitinka visas standarto EN 12566-3:2006+A1:2009 "Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinų nuotekų valyklos" ZA priedo nuostatas, jei yra sumontuoti ir eksploatuojami pagal UAB "Švaistė" gaminio pase pateiktus reikalavimus.

Įrenginių BV-GP-0,8S, BV-GP-1S, BV-GP-1.4S, BV-GP-1.8S, BV-GP-2.2S, BV-GP-3S, BV-GP-4S, BV-GP-5S, BV-GP-6S, BV-GP-7S atitikties deklaraciją galite pamatyti paspaudę čia (*.pdf)
Įrenginių BV-GP-0,8, BV-GP-1, BV-GP-1.4, BV-GP-1.8, BV-GP-2.2, BV-GP-3, BV-GP-4, BV-GP-5, BV-GP-6, BV-GP-7 atitikties deklaraciją galite pamatyti paspaudę čia (*.pdf)